Sprawdźmy to, tylko proszę Cię bądź ze sobą szczery.
  Zaczniemy od przekonań, które tkwią w twojej głowie świadome lub nie:

  Poniżej lista przekonań zaznacz, przekonanie, zdanie, które Cię dotyczy, które jest dla Ciebie
  prawdą:

  1. Przekonania dotyczące obrazu samego siebie, ciała, sportu ( 3 obszary znajdujące się u góry koła
  życia):  2. Przekonania dotyczące rodziców:  3. Przekonania mające wpływ na związek:


  4. Przekonania dotyczące rekreacji
  5. Przekonania dotyczące pieniędzy
  6. Przekonania dotyczące pracy/kariery